PWD Spot Mikołaj Alternative

Placówka Wsparcia Dziennego Spot Mikołaj Alternative zapewnia zajęcia prowadzone 5 dni w tygodniu przez wykwalifikowanych wychowawców. Celem placówki jest wspieranie dzieci, młodzieży i ich bliskich w rozwoju i przezwyciężaniu problemów, które utrudniają wypełnianie podstawowych funkcji rodziny. W prowadzonych czterech grupach realizujemy zajęcia socjoterapeutyczne, edukacyjne, sportowo-ruchowe, plastyczne, teatralne, muzyczne i rozwojowe oraz pogłębioną pracę z rodziną we współpracy z innymi instytucjami. Pracujemy w oparciu o metodę projektu, która polega na wspólnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miasta Gdynia.