Modlitewnie

Znalezione obrazy dla zapytania święty biskup mikołaj

Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Św. Mikołaja Biskupa w intencji dzieł podejmowanych przez Stowarzyszenie.

„Święty Mikołaj jest patronem daru człowieka dla człowieka.”

                                          Jan Paweł II

Litania do Św. Mikołaja

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święty Mikołaju, cudotwórco – módl się za nami.
Święty Mikołaju, wspomożycielu ubogich,
Święty Mikołaju, obrońco dziewic,
Święty Mikołaju, opiekunie żeglujących,
Święty Mikołaju, wskrzesicielu umarłych,
Święty Mikołaju, odnowicielu świątyń Bożych,
Święty Mikołaju, pocieszycielu strapionych,
Święty Mikołaju, ucieczko chorych,
Święty Mikołaju, biskupie cudownie wybrany,
Święty Mikołaju, dobry pasterzu wiernych,
Święty Mikołaju, pogromco złych duchów,
Święty Mikołaju, Słowa Bożego głosicielu,
Święty Mikołaju, walczący ze zbrodniami,
Święty Mikołaju, zdrowie niemocnych,
Święty Mikołaju, podporo więźniów,
Święty Mikołaju, strzegący tajemnic,
Święty Mikołaju, szczodry jałmużniku,
Święty Mikołaju, miłujący ubóstwo,

Święty Mikołaju, podporo wstrzemięźliwości,
Święty Mikołaju, opiekunie sierot,
Święty Mikołaju, opiekunie rodzin,
Święty Mikołaju, naśladowco cnót    Chrystusowych,
Święty Mikołaju, pośredniku nasz u Pana,
Święty Mikołaju, ratunku konających,
Święty Mikołaju, wybawicielu dusz czyśćcowych,
Święty Mikołaju, ucieczko w każdej potrzebie,
Święty Mikołaju, ojcze nasz najlepszy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Miłosierny Ojcze Niebieski, dziękujemy łaskawości Twojej za to, że świętego Mikołaja naznaczyłeś nam jako patrona i opiekuna; racz nas przez całe życie prowadzić drogą przykazań Twoich, abyśmy będąc z łaski Twojej wezwani, za Jego przyczyną służyć Ci mogli na wieki ze świętymi w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Mikołaju Biskupie,

Twojemu wstawiennictwu powierzamy wszelkie dzieła podejmowane przez  Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa. Pod Twoją opiekę oddajemy wszystkie osoby z naszej dzielnicy, a w szczególności te, które się źle mają. Oddajemy Ci dzieci, młodzież, dorosłych i osoby starsze. Prosimy, wypraszaj zdroje łask dla wszystkich mieszkających i pracujących w tej dzielnicy. Wyproś u Boga łaskę otwarcia naszych serc na Miłość, która pochodzi od Niego, byśmy, podobnie jak Ty, potrafili być dla siebie nawzajem darem. Spraw, by nikt z nas i naszych sąsiadów nie czuł się sam, odepchnięty od Źródła Miłości. Wierzymy, że każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a także obdarowany zdrojem łask. Pomóż nam odkrywać to piękno, które Bóg w nas złożył i naucz nas, tak jak Ty, dzielić się tym co mamy z innymi.

Amen.

Wyślij wiadomość

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Dane adresowe

  Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa
  KRS: 0000343609
  NIP: 9581624504
  REGON: 220918236
  Numer Konta: 85 1240 5354 1111 0010 6607 4712

  • św. Mikołaja 1, 81-062 Gdynia
  • 58 711 93 17, +48 506 231 537
  • projekty@bpmikolaj.pl, biuro@bpmikolaj.pl