Klub Rodzica

13738105_1043947492350474_826931012241840292_o

Klub Rodzica to miejsce integracji i odpoczynku, w którym wspieramy budowanie pozytywnych sąsiedzkich relacji oraz jedności w przezwyciężaniu podobnych problemów, poprzez wymianę doświadczeń i wspólną naukę. Podczas spotkań Klubu Rodzica realizowane są zadania animacyjne takie jak zadania i gry integracyjne, rozmowy przy kawie, wspólne projekty – m.in. organizacja imprez i uroczystości, akcje dedykowane dorosłym – np. sesja zdjęciowa, warsztaty z makijażu, wspólne wyjście, jak również warsztaty na wzór szkoły dla rodziców, wspierające umiejętności wychowawcze i uwrażliwiające na potrzeby dzieci. Na spotkania Klubu Rodzica zapraszani są goście: psychologowie, Siostry Misjonarki, osoby prowadzące warsztaty. Działalność Klubu sprzyja aktywizacji społecznej, poszerza grono osób lubianych i wspierających rodzinę.

Klub rodzica jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt „Rozwój usług społecznych w Gdyni”