Warsztaty plastyczne w grupie młodszej

Warsztaty plastyczne w grupie młodszej, przy współudziale wolontariusza. Ozdoby z modeliny.