Zmiana numeru telefonu

 

Informujemy, że zmianie uległ numer  kontaktowy.

Dotychczasowy numer stacjonarny +48 58 711 93 17 jest nieaktualny.

Obecnie  kontakt pod numerem :

+48 506 231 741 lub +48 506 231 537