Klub Seniora i środowe spotkanie

Klub Seniora i jak zwykle niezwykłe spotkanie z wykładowcą Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej dr Mariuszem Kardasem. Fascynujące spotkanie