bezpłatne badania mammograficzne

Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa oraz Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka

i Diagnostyka zapraszają mieszkanki Gdyni na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka

Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania

zostaną przeprowadzane w Mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii.

Badania są dla Pań od 50 do 69 roku życia (rocznik 1948-1967) i odbędą się w Gdyni przy kościele Św. Mikołaja dnia 21 lutego 2017 roku w godz. od 9 00 do 17 00. Rejestracja telefoniczna: 58 767 34 55 lub 58 767 34 77.