Mikołajki to jest to ! Szczęścia i słodyczy Mikołaj dziś Wam życzy ! :-)

 

Mikołaj był katolickim biskupem żyjącym w pierwszej połowie IV wieku, który troszczył się m.in. o przygotowanie posagu dla ubogich dziewcząt, by mogły wyjść za mąż. Cechowała go wielka wrażliwość na biedę wdów i sierot. Jednym słowem był świętym z „wyobraźnią miłosierdzia”, dlatego trzeba i warto go naśladować w naszych „kryzysowych” czasach i to nie tylko 6 grudnia lecz na co dzień.

Św. Mikołaj był biskupem miasta Miry w Azji Mniejszej. Słynął z dobroci i troski o ubogich. Jego postać osnuta została wieloma legendami. Jedna z legend mówi o uwolnieniu, dzięki interwencji biskupa Mikołaja, trzech niesprawiedliwie uwięzionych oficerów. Inna opowiada o trzech ubogich pannach, które wyszły za mąż dzięki dyskretnemu dostarczeniu posagu przez Świętego. Opowiadano też o trzech młodzieńcach uratowanych przez niego od wyroku śmierci. Inna jeszcze legenda opowiada o żeglarzach wybawionych z morskiej katastrofy dzięki naszemu Biskupowi.

W IX wieku w Rzymie zbudowano wiele kościołów ku czci św. Mikołaja. Jego relikwie, z powodu rozprzestrzeniającego w Azji Mniejszej islamu, przewieziono w roku 1087 do Bari, gdzie są do dzisiaj nawiedzane przez wielu pielgrzymów, także przez prawosławnych. Święty Mikołaj jest bardzo szanowany w Kościele Prawosławnym, zwłaszcza na terenach dawnej Rusi. Wiele cerkwi posiada ikonę z jego wizerunkiem.

Od XVIII wieku z jego kultem łączono udzielanie stypendiów dla ubogiej młodzieży. Stąd pochodzi długa tradycja robienia upominków-niespodzianek dla dzieci, które od dawna czekają na ten radosny dzień.

    Święty Mikołaju, racz być naszym opiekunem i przewodnikiem do nieba. Wypraszaj nam światło i dar rady w wątpliwościach, siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach. Kieruj naszymi krokami, ręce nasze nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do Miłości Boga i bliźniego. Dopomóż nam, abyśmy do końca wiernie służyli Bogu, jak Ty Mu służyłeś. Amen.

Źródło : http://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,71,swiety-z-wyobraznia-milosierdzia.html