Klub Młodzieżowy ALTERNATIVE

14184559_1242592149113758_5549810134218742654_n

Klub Młodzieżowy Alternative oferuje zajęcia projektowe z elementami socjoterapii, warsztaty teatralne i muzyczne z możliwością korzystania ze studia nagrań. Pragniemy, aby w młodzieży wzrastała wiara we własne możliwości. Za pomocą oferowanych zajęć pomagamy młodym ludziom odkrywać ich talenty i pasje oraz  wskazujemy twórcze formy spędzania wolnego czasu w świece rzeczywistym jako alternatywę do świata wirtualnego. Najważniejsza przestrzeń pracy opiera się na nawiązywaniu  głębokich relacji międzyludzkich. Pielęgnowanie silnych, autentycznych więzi międzyludzkich oraz budowanie stabilnej, spójnej społeczności stanowi podstawę do zmiany przekonań, postaw i systemu wartości. To w konsekwencji prowadzi do poprawy sytuacji życiowej młodzieży i satysfakcji z życia. Projekt jest częściowo współfinansowany ze środków Gminy Miasta Gdynia.